Jintrick.netagenda2004年03月アーカイブ → 2004年03月13日

ぶっくまーくれっと for dive into mark

ぶっくまーくれっと for dive into mark

(function(){

// Sleipnirのみ ここから
var pnir = new ActiveXObject("Sleipnir.API");
var document = pnir.GetDocumentObject(pnir.GetDocumentID(pnir.ActiveIndex));
// Sleipnirのみここまで

var BLINK_CONTAINER_ID = 'blink';

var blinkContainer = document.getElementById(BLINK_CONTAINER_ID);
var blinks = blinkContainer.getElementsByTagName('A');
var df = document.createDocumentFragment();
for(var i=0, len=blinks.length, elmA, txtTitle; i<len; i++) {
 elmA = blinks.item(i);
 txtTitle = document.createTextNode(elmA.getAttribute('title'));
 df.appendChild(document.createElement('BR'));
 df.appendChild(txtTitle);
 elmA.parentNode.appendChild(df); }

})();

半年前くらいから使っていたdive into mark のb-linkのtitle属性視覚化スクリプト。

2004-06-07、形式変更につき追従。

(function(){

var pnir = new ActiveXObject("Sleipnir.API");
var window = pnir.GetWindowObject(pnir.GetDocumentID(pnir.ActiveIndex));
var document = window.document

var BLINK_CONTAINER_ID = 'blink';

var blinkContainer = document.getElementById(BLINK_CONTAINER_ID);
var blinks = blinkContainer.getElementsByTagName('A');
var df = document.createDocumentFragment();
for(var i=0, len=blinks.length, elmA, txtTitle; i<len; i++) {</pp>
 elmA = blinks.item(i);
 if (elmA.href.indexOf("/archives/blinks") != -1)
 	continue
 txtTitle = document.createTextNode(elmA.getAttribute('title'));
 df.appendChild(document.createElement('BR'));
 df.appendChild(txtTitle);
 elmA.parentNode.appendChild(df); }

})();

webmaster@jintrick.net
公開: 2004年03月13日
カテゴリ: Javascript